Energetska izkaznica

Petek, 5. december 2014

V mesecu novembru je bil 25 nepremičninski posvet v Portorožu. Na okrogli mizi Energetska izkaznica tik pred iztekom prehodnega obdobja so se iskali odgovori na vprašanja o trenutno najbolj vroči tematiki na slovenskem nepremičninskem trgu.

V mesecu novembru je bil 25 nepremičninski posvet v Portorožu. Na okrogli mizi Energetska izkaznica tik pred iztekom prehodnega obdobja so se iskali odgovori na vprašanja o trenutno najbolj vroči tematiki na slovenskem nepremičninskem trgu. V aktualno razpravo se je vključil tudi direktor Hiška ABC d.o.o. g. Jože Podgoršek kateri je izpostavil, da se nepremičninskim družbam nalaga preveč odgovornosti in bremen. Zakon v osnovi zasleduje lastnika nepremičnine kot zavezanca k izponitvi in pridobitvi energetske izkaznice do končnega kupca. Nepremičninska družba je zavezana k izpolnitvi, da naročitelja njene stroitve pisno obvesti, da mora energetsko izkaznico pridobiti. Po njegovem mnenju je za kupca nepremičnine pomembno, da energetsko izkaznico pridobi v vpogled pravočasno in se lahko seznani kakšne energetske podatke nepremičnina vsebuje še pred sklenitvijo pravnega posla. Prav nobenega smisla ne vidimo v tem, da se morajo podatki iz energetske izkaznice navajati v medijih. Če bi v RENu bila vzpostavljena ustrezna baza podatkov in bi vsebovala tudi podatke o pridobitvi gradbenega in uporabnega dovoljenja ter energetske izkaznice, bi vsak potencialni kupec lahko naredil samo izpis iz registra. Z enotno bazo podatkov in ustreznim registrom nepremičnin se lahko vzpostavi zelo pregledna baza podatkov in zminimalizira obveznosti do tretjih oseb.
http://www.hiskaabc.si/novice_1/Energetska_izkaznica/

 

Prijava na novice s spletne strani