Sklepni zaključki Posveta z nepremičninami predani ministrom

Torek, 29. november 2016

Dogodek Portorož po Portorožu, GZS-ZPN

Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI g Jože Podgoršek je udeležencem med katerimi so bili tudi ministrica Ministrstva za okolje in prostor g Irena Majcen, državna sekretarja Ministrstva za Finance g. Tiln Božič in g Jože Novak izpostavil dve zelo pomembni problematiki

-Upravljanje nad bazami podatkov nepremičnin (Ministrstva za okolje in prostor, GURS in Občinske baze).  Ob prejšnem poskusu uveljavitve zakona o davku na nepremičnine so lastniki na pozive GURSa spreminjali podatke v Gursovi bazi podatkov. Na kakšen način in ali sploh pa so se spreminjali v občinskih in MOPOvih bazah podatkov. Dejstvo, da Ministrstvo za Finance pripravlja novi poskus uveljavitve zakona o davku na nepremičnine zato predlagamo upravljalca baze podatkov kateri bi baze podatkov poenotil in združil v eno centralno bazo 

 

-Evidence zarubljenih nepremičnin. Nepremičninski strokovnjaki so poudarili na 27 Posvetu poslovanja z nepremičninami, da bi na nivoju države bilo potrebno uvesti register zarubljenih nepremičnin iz razloga lažjega spremljanja trga in dela. Odgovornosti katere imajo nepremičninski posredniki presegajo možnosti uporabe pomankljivih podatkov katere potrebujejo za zanesljivo opravljanje strokovnih storitev. Predlog predsednika Podgorška je da bi se v Zemljiški knjigi po uradni dolžnosti vpisovali podatki ali posamezna nepremičnina ima potrebno dokumentacijo kot je npr:

--gradbeno dovoljenje

-uporabno dovoljenje

-podatek o postopku poteka zasega oz postopka zarubljenosti  

S tem bi se udeležencem nepremičninskega trga in zainteresirani javnosti bistveno povečala pravno varnost iz naslova zaupanja vpogleda v Zemljiško knjigo iz ažurnosti podatkov o dokumentaciji posamezne nepremičnine. Izognili bi se nepotrebnim možnostim špekulacij in izigravanja nepremičninskega trga in vsi bodoči kupci bi dobili celoten vpogled v podatke posamezne nepremičnine. Kot primer Republika Hrvaška ima v svojih Zemljiških knjigah vpisane podatke o priloženem ali manjkajoče gradbenem in uporabnem dovoljenju. 

Prijava na novice s spletne strani